top of page

Om Lekis

Vi är en föräldrakooperativ/lärarledd ideell organisation, vars syfte är att låta barn med en eller två svenska föräldrar ta del av svensk kultur, språk och traditioner. 

Vi träffas två gånger i månaden i Walnut Creek, och tar emot barn med en måttlig förståelse av svenska språket från åldrarna 2 år 9 månader till 8 år. Varje möte kretsar runt en svensk-tematisk karaktär eller aktivitet, och vi deltar också i traditionella firanden som Lucia, jul, påsk och midsommar. Dessutom har vi ett omfattande svenskt bibliotek där alla medlemmar kan låna böcker och filmer på månatlig bas.

 

Lekis skapar en plats där familjer spenderar tid tillsammans och utforskar sitt gemensamma kulturarv. Föräldrar arbetar tillsammans med att undervisa, finansiera och underhålla vår skola. Vi pratar och leker tillsammans i klassrummet, lekplatsen, skolköket och under utflykter. Vi träffas vid Lucia, Jul, Midsommar och andra evenemang där vi inte bara skapar erfarenheter med våra barn, utan också umgås med andra vuxna. Den tid vi spenderar tillsammans gör det möjligt för oss att skapa en stödstruktur och bestående vänskap som vi värdesätter, inte bara för våra barn utan också för oss själva.

 

Vi vill alla det bästa för våra barn. Genom att samarbeta skapar vi Lekisföräldrar en tid i våra barns liv och våra egna som vi kommer att vårda i många år framöver, långt utöver barnens tid här!

Vi vill även passa på att tacka Swea San Francisco för deras generösa bidrag så att vi kan fortsätta att sprida Svensk kultur till våra barn och vänner. 

https://sanfrancisco.swea.org

bottom of page