top of page

Anmälan och Priser

Terminsavgifter

 

Terminsavgiften är $200 per barn. Liksom tidigare år får de som har fler än två barn

anmälda rabatt på 2:e och 3:e barnet osv.

1 barn $170

2 barn $310

3 barn $430

4 barn $510

bottom of page