top of page

SVENSKA LEKIS

När du öppnar dörren till Lekis vet du att du har kommit till ett speciellt ställe! Du kommer att se barn upptagna med pyssel, lyssnande till en svensk sagobok, byggande med klossar, eller kanske ute på den stora bakgården, där vi har en stor sandlåda och flera klätterställningar. Dagen på Lekis består av en kombination av självstyrd lek och lärarledd vägledning, där barnen kan själva uppleva upptäckarglädje, och samtidigt ta till sig svensk kultur och traditioner. 

Lekis är en privat svenskspråkig förskola för barn mellan 2 år och 9 månader till 8 år. Vi sjunger svenska sånger, leker svenska lekar, läser svenska sagor och gör enklare pyssel. Vi har även temadagar då vi introducerar Pippi, Alfons, midsommar och andra högtider.  

Det förskolan vill uppnå är att stärka banden till Sverige samt intressera och förbereda barnen för ytterligare studier i det svenska språket. Målet är att barnen ska omges av och öva det svenska språket, vistas bland andra svensktalande barn och vuxna så att de i möjligaste mån uppmuntras att behålla sitt svenska språk. All undervisning sker på svenska. För att barnet bäst ska kunna tillgodogöra sig undervisningen är det därför viktigt att det talas svenska i hemmet. 

Förskolan fungerar också som en träffpunkt för småbarnsföräldrar där man kan fika tillsammans, samtala och utbyta erfarenheter.

Subscribe

bottom of page